Các thiết bị nhà bếp cần thiết thường phụ thuộc vào sở thích, nhu cầu và lối sống của từng gia đình. Những thiết bị này đều đóng vai trò quan trọng trong việc nấu ăn và làm việc trong bếp, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tạo ra các món ăn ngon.

Và dưới đây, sẽ là các thiết bị nhà bếp quan trọng mà NỘI ĐỊA NHẬT STORE gửi tới bạn tham khảo:

-6%
Original price was: 18.000.000 VNĐ.Current price is: 16.990.000 VNĐ.
-3%
Original price was: 23.600.000 VNĐ.Current price is: 22.900.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 10.500.000 VNĐ.Current price is: 9.800.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 14.000.000 VNĐ.Current price is: 12.000.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 9.100.000 VNĐ.Current price is: 8.300.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 14.000.000 VNĐ.Current price is: 12.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 13.500.000 VNĐ.Current price is: 12.200.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 14.500.000 VNĐ.Current price is: 13.500.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 2.100.000 VNĐ.Current price is: 1.990.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 8.500.000 VNĐ.Current price is: 7.750.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 25.500.000 VNĐ.Current price is: 23.500.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 9.700.000 VNĐ.Current price is: 9.300.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 10.500.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 10.500.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 10.490.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 5.990.000 VNĐ.Current price is: 5.400.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 4.950.000 VNĐ.Current price is: 4.500.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 13.200.000 VNĐ.Current price is: 12.500.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 27.500.000 VNĐ.Current price is: 24.500.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 3.100.000 VNĐ.Current price is: 2.900.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 19.500.000 VNĐ.Current price is: 17.800.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 12.300.000 VNĐ.Current price is: 11.500.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 29.000.000 VNĐ.Current price is: 26.450.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 6.900.000 VNĐ.Current price is: 6.200.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 11.700.000 VNĐ.Current price is: 11.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 33.500.000 VNĐ.Current price is: 30.000.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 11.990.000 VNĐ.
-9%
8.600.000 VNĐ8.750.000 VNĐ
-8%
Original price was: 7.400.000 VNĐ.Current price is: 6.800.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 8.200.000 VNĐ.Current price is: 7.500.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 7.500.000 VNĐ.Current price is: 6.900.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 6.200.000 VNĐ.Current price is: 5.800.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 9.000.000 VNĐ.Current price is: 8.200.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 8.200.000 VNĐ.Current price is: 7.700.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 7.200.000 VNĐ.Current price is: 6.500.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 6.200.000 VNĐ.Current price is: 5.500.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 4.900.000 VNĐ.Current price is: 4.500.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 4.300.000 VNĐ.Current price is: 3.990.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 10.000.000 VNĐ.Current price is: 8.990.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 2.800.000 VNĐ.Current price is: 2.500.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 2.500.000 VNĐ.Current price is: 2.150.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 3.100.000 VNĐ.Current price is: 2.950.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 4.200.000 VNĐ.Current price is: 3.950.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.500.000 VNĐ.
-12%
Original price was: 27.500.000 VNĐ.Current price is: 24.300.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 27.500.000 VNĐ.Current price is: 24.500.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 1.100.000 VNĐ.Current price is: 950.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 6.200.000 VNĐ.Current price is: 5.800.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 10.500.000 VNĐ.Current price is: 9.400.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 10.500.000 VNĐ.Current price is: 9.500.000 VNĐ.