Máy giặt nội địa nhật là một thiết bị gia đình quan trọng giúp tự động giặt sạch quần áo và các vật dụng dệt khác. Thường được đánh giá cao về chất lượng, tính năng hiện đại và hiệu suất. Dưới đây là một số mẫu có tại NỘI ĐỊA NHẬT STORE gửi tới dành cho bạn:

-5%
Original price was: 66.500.000 VNĐ.Current price is: 62.900.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 61.000.000 VNĐ.Current price is: 58.500.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 52.000.000 VNĐ.Current price is: 46.990.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 82.000.000 VNĐ.Current price is: 74.500.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 52.000.000 VNĐ.Current price is: 46.990.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 65.500.000 VNĐ.Current price is: 61.900.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 61.000.000 VNĐ.Current price is: 57.500.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 58.000.000 VNĐ.Current price is: 55.500.000 VNĐ.
-3%
Original price was: 67.000.000 VNĐ.Current price is: 65.000.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 85.000.000 VNĐ.Current price is: 80.000.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 46.000.000 VNĐ.Current price is: 41.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 58.000.000 VNĐ.Current price is: 52.000.000 VNĐ.
-13%
Original price was: 79.800.000 VNĐ.Current price is: 69.500.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 42.000.000 VNĐ.Current price is: 38.000.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 40.500.000 VNĐ.Current price is: 36.800.000 VNĐ.
-15%
Original price was: 38.500.000 VNĐ.Current price is: 32.800.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 40.500.000 VNĐ.Current price is: 36.800.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 48.000.000 VNĐ.Current price is: 42.500.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 48.000.000 VNĐ.Current price is: 42.500.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 62.000.000 VNĐ.Current price is: 57.500.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 95.700.000 VNĐ.Current price is: 85.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 62.300.000 VNĐ.Current price is: 55.900.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 57.000.000 VNĐ.Current price is: 52.000.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 67.000.000 VNĐ.Current price is: 61.950.000 VNĐ.