Tủ lạnh là một thiết bị điện gia dụng quan trọng trong bếp, được sử dụng để bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và duy trì chất lượng thực phẩm. Dưới đây là một số sản phẩm tủ lạnh có tại NỘI ĐỊA NHẬT STORE gửi tới dành cho bạn:

-5%
Original price was: 73.000.000 VNĐ.Current price is: 68.990.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 58.000.000 VNĐ.Current price is: 52.000.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 65.000.000 VNĐ.Current price is: 61.500.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 68.000.000 VNĐ.Current price is: 61.700.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 75.000.000 VNĐ.Current price is: 72.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 62.000.000 VNĐ.Current price is: 55.990.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 54.500.000 VNĐ.Current price is: 51.900.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 68.000.000 VNĐ.Current price is: 62.000.000 VNĐ.
-16%
Original price was: 82.000.000 VNĐ.Current price is: 69.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 79.000.000 VNĐ.Current price is: 71.000.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 89.000.000 VNĐ.Current price is: 79.000.000 VNĐ.
-20%
Original price was: 69.500.000 VNĐ.Current price is: 55.500.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 69.000.000 VNĐ.Current price is: 64.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 85.000.000 VNĐ.Current price is: 79.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 58.990.000 VNĐ.Current price is: 55.000.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 59.500.000 VNĐ.Current price is: 56.950.000 VNĐ.