Đổi nguồn từ 220V sang 100V, bạn có thể sử dụng một thiết bị gọi là “biến áp” hoặc “transformer”. Biến áp là một thiết bị điện tử được thiết kế để chuyển đổi điện áp từ một mức cao hơn sang một mức thấp hơn hoặc ngược lại, giữ nguyên năng lượng. Dưới đây là 1 số mẫu đổi nguồn điện có tại NỘI ĐỊA NHẬT STORE chia sẻ dành tới cho bạn.