Thiết bị phòng tắm bao gồm nhiều sản phẩm và vật dụng thiết yếu để tạo ra một không gian phòng tắm thoải mái, tiện nghi và thẩm mỹ. Khi chọn lựa thiết bị phòng tắm, quan trọng là tính toàn diện và sự phù hợp với không gian và phong cách thiết kế tổng thể của phòng tắm.

Dưới đây là một số thiết bị phòng tắm thông dụng có tại NỘI ĐỊA NHẬT STORE gửi tới dành cho bạn tham khảo:

-5%
Original price was: 145.000.000 VNĐ.Current price is: 138.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 11.000.000 VNĐ.Current price is: 10.200.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 10.200.000 VNĐ.Current price is: 9.300.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 43.000.000 VNĐ.Current price is: 39.700.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 62.000.000 VNĐ.Current price is: 57.990.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 2.100.000 VNĐ.Current price is: 1.990.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 13.500.000 VNĐ.Current price is: 12.300.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 20.500.000 VNĐ.Current price is: 19.000.000 VNĐ.
-3%
Original price was: 20.500.000 VNĐ.Current price is: 19.900.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 11.500.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 5.400.000 VNĐ.Current price is: 4.900.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 14.500.000 VNĐ.Current price is: 13.900.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 13.500.000 VNĐ.Current price is: 12.900.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 53.000.000 VNĐ.Current price is: 49.900.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 82.000.000 VNĐ.Current price is: 78.500.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 68.500.000 VNĐ.Current price is: 64.000.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 14.500.000 VNĐ.Current price is: 13.900.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 8.900.000 VNĐ.Current price is: 8.400.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 11.500.000 VNĐ.Current price is: 10.350.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 24.000.000 VNĐ.Current price is: 22.500.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 9.200.000 VNĐ.Current price is: 8.800.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 1.800.000 VNĐ.Current price is: 1.550.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 2.100.000 VNĐ.Current price is: 1.900.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 24.500.000 VNĐ.Current price is: 22.900.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 3.600.000 VNĐ.Current price is: 3.350.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 360.000 VNĐ.Current price is: 320.000 VNĐ.
-13%
Original price was: 7.900.000 VNĐ.Current price is: 6.900.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 11.300.000 VNĐ.Current price is: 10.300.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 9.000.000 VNĐ.Current price is: 8.000.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 10.700.000 VNĐ.Current price is: 9.700.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 10.500.000 VNĐ.Current price is: 9.500.000 VNĐ.
-1%
Original price was: 8.000.000 VNĐ.Current price is: 7.900.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 7.000.000 VNĐ.Current price is: 6.290.000 VNĐ.
-12%
Original price was: 6.000.000 VNĐ.Current price is: 5.300.000 VNĐ.
-19%
Original price was: 4.900.000 VNĐ.Current price is: 3.950.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 4.000.000 VNĐ.Current price is: 3.600.000 VNĐ.
-12%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.400.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 16.500.000 VNĐ.Current price is: 14.800.000 VNĐ.
-12%
Original price was: 33.500.000 VNĐ.Current price is: 29.500.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 9.500.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.
-14%
Original price was: 12.500.000 VNĐ.Current price is: 10.800.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 28.000.000 VNĐ.Current price is: 25.490.000 VNĐ.
-15%
Original price was: 3.990.000 VNĐ.Current price is: 3.400.000 VNĐ.
-17%
Original price was: 6.000.000 VNĐ.Current price is: 4.990.000 VNĐ.
-6%
Original price was: 5.290.000 VNĐ.Current price is: 4.950.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 5.290.000 VNĐ.Current price is: 4.900.000 VNĐ.
-15%
Original price was: 5.790.000 VNĐ.Current price is: 4.900.000 VNĐ.
-12%
Original price was: 8.600.000 VNĐ.Current price is: 7.600.000 VNĐ.