Thiết bị bảo quản thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và an toàn. Là nơi lưu trữ thực phẩm mà mọi gia đình cần nên có trong thời đại ngày nay. Dưới đây là một số thiết bị phổ biến có tại NỘI ĐỊA NHẬT STORE được sử dụng để bảo quản thực phẩm:

-5%
Original price was: 73.000.000 VNĐ.Current price is: 68.990.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 58.000.000 VNĐ.Current price is: 52.000.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 65.000.000 VNĐ.Current price is: 61.500.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 68.000.000 VNĐ.Current price is: 61.700.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 75.000.000 VNĐ.Current price is: 72.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 14.500.000 VNĐ.Current price is: 13.500.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 62.000.000 VNĐ.Current price is: 55.990.000 VNĐ.
-5%
Original price was: 54.500.000 VNĐ.Current price is: 51.900.000 VNĐ.
-9%
Original price was: 68.000.000 VNĐ.Current price is: 62.000.000 VNĐ.
-16%
Original price was: 82.000.000 VNĐ.Current price is: 69.000.000 VNĐ.
-10%
Original price was: 79.000.000 VNĐ.Current price is: 71.000.000 VNĐ.
-11%
Original price was: 89.000.000 VNĐ.Current price is: 79.000.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 16.000.000 VNĐ.Current price is: 14.700.000 VNĐ.
-8%
Original price was: 14.000.000 VNĐ.Current price is: 12.900.000 VNĐ.
-20%
Original price was: 69.500.000 VNĐ.Current price is: 55.500.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 69.000.000 VNĐ.Current price is: 64.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 85.000.000 VNĐ.Current price is: 79.000.000 VNĐ.
-7%
Original price was: 58.990.000 VNĐ.Current price is: 55.000.000 VNĐ.
-4%
Original price was: 59.500.000 VNĐ.Current price is: 56.950.000 VNĐ.